«Ежелгі және ортағасырлық Қазақстан заманауи  археологиялық зерттеулердің призмасы арқылы»

шығарылымының жауапты редакторының құттықтау сөзі

Құрметті әріптестер!

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» атты мақаласында басталған қоғамдық сананы жаңғырту бойынша Қазақстан Республикасында жүргізілген жұмыс қазақстандықтардың дүниетанымдық көзқарасын түбегейлі жаңартуды көз-дейді. Осы бағытта жұмыс істеуге бүгінгі күні түрлі қоғамдық күштер (мемле-кеттік құрылымдар, қоғамдық ұйымдар, білім беру мекемелері, ғылым және мәдениет, бизнес және т.б.) ат салысуда. Өйткені, рухани жаңару идеологема құрастырылып, одан әрі халыққа «түсіп», халықтың санасына «енгізілетін» бір немесе екі мамандандырылған мекеменің міндеті емес. Мемлекет басшысының бағдарламалық мақаласында жарияланған жұмыс Қазақстанның барлық аза-маттарының үндеулері, еліміздің дамуының барлық бағыттарына қызығушылық танытатын адамдарды іздейді.

Елдің рухани жаңаруындағы маңызды рөлді мәдени мұраны ашуға, зерт-теуге, насихаттауға елеулі үлес қосатын ғалым-археологтар ойнайды. Қазақ-станның аумағы өзінің бірегей геостратегиялық орналасуын ескере отырып, Еуразияның бүкіл мәдениетіне әсер ететін ежелгі халықтар тарихының іздерін сақтап қалды. Заманауи мәдениет торғынына ойылған мағыналы тарихи-мәде-ни мұраның ескерткіштері, ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етеді, патрио-тизмді тәрбиелеуге және туған жеріне деген сүйіспеншілікке жетелейді.

Қазақстанның әлеуметтік-мәдени кеңістігі көшпелі өркениеттердің көші-қон ағынын мұра етіп, әлемдік өркениеттің қазынасында беделді орынды иеленетін бірегей автохтонды құндылықтарға ие болды. «Үлкен Алтай әлемі» журналы-ның шығарылымы ежелгі және орта ғасыр мәдени үрдістерін қалпына келтіруде маңызды, себебі Қазақстанның түрлі аймақтарындағы археологиялық зерт-теулердің нәтижелерін қамтиды. Мұнда Орта Азияның ерте көшпенділерінің мәдениетінің қалыптасуы туралы (Н.С. Боковенко, А.К. Ахметжан) және Қазақ-станның өңірлерінде және іргелес аумақтардағы қазіргі археологиялық зерт-теулердің нәтижелерін көрсететін мақалалар жинақталған (А.Н. Подушкин, А.А. Бисембаев және басқалар, З.Г. Гасанов, Ұ.Ү. Үмітқалиев).

«Мақала-таныстырылым» тақырыбында оқырмандарды танымал қазақ-стандық тарихшы С.О. Смағұлованың ХХ ғасырдың 30-шы жылдары ШҚО-да аштықты зерттеуге арналған ғылыми зерттеу материалдарымен, сондай-ақ С.Аманжолов атындағы «Алтайтану» ғылыми-зерттеу орталығының қызметкері А.Ж. Аубакированың  Ұлы Отан соғысы кезіндегі әскери қызметкерлердің күн-делікті өмірі туралы мақаласымен танысуға шақырамыз.

«Дөңгелек үстел» рубрикасы «Мәдениет және өркениетті таңдау мәселесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның бағыттарын айқын-дайды, ол бесінші рет мәртебелі қатысушыларды – Қазақстан, Ресей, Бело-руссия және Украина философтарын жинады. Бастамашы – «Қазақстан философтарының конгресінің» шығыс бөлімі (жетекші – философия ғылым-дарының докторы, профессор Н.В. Гусева). Биылғы жылы конференция жұмысы С. Аманжолов атындағы «Алтайтану» ҒЗО базасында жүргізілді.

 

Құрметпен, нөмірдің жауапты редакторы З. Самашев

Бисембаев А.А., Мамедов А.М., Дуйсенғали М.Н., Баиров Н.М., Амелин В.А., Бидагулов Н.Т., Уразова А.Б.

Please reload

© 2016. С. Аманжолов атыңдағы ШҚМУ

© 2016. S.Amanzholov named EKSU

© 2016. ВКГУ имени С.Аманжолова

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon